Styrelsen

Styrelse vald på föreningens årsmöte 2020 (16 oktober 2020)

Ordförande:
Blerta Hoti

Ledamöter:
Gilbert Ohlson (kassör)
Ebba Hermelin (sekreterare)
Tony Parath
Ingmar Flurén
Nathalie van der Meer
Sama Ahmed

Suppleanter
Lars Andersson
Siamak Takbiri
José Romero (vice ordförande)