Ronja

Ett kreativt rum

För workshops och projekt

Ronja är ett mindre rum som oftast hyrs ut på längre tid. Tidigare har exempelvis Folkets Hus Hammarkullens egna projekt Min Resväska huserat här, och för tillfället är rummet uthyrt till en förskola med grön profil.

Ronja