Mållgan

Det lilla rummet

Möten och mottagning

Litet rum för de små mötena med några få deltagare, eller när du behöver ett kontor eller en mottagning (enstaka tillfällen eller hel termin). Utsikt över torget!

Mållgan