Om oss

Ett hus med vision och engagemang

Folkets Hus Hammarkullen är en ideell förening som bildades 1976, när Hammarkulleborna såg att det behövdes lokaler för gemenskap, möten, studier och aktiviteter. Föreningen fick sitt hus 1986 och har sedan dess varit ett nav för engagemanget och föreningslivet i Hammarkullen

Vi erbjuder trivsamma lokaler för konferenser, med eller utan catering, möten, fester, studier och evenemang m.fl.

Här tränar dansgrupperna, här har föreningarna möten och studiecirklar, här hålls fester, bröllop och minnesstunder.

Folkets Hus Hammarkullen har även egna arrangemang inom kultur och samhällsfrågor i samarbete med andra lokala organisationer och aktörer.

Vision
”Folkets Hus Hammarkullen är en inkluderande och öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur, innovation och bildning. Alla människor, oavsett kön, identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska se huset som en viktig mötesplats som främjar deras intressen, frihet och personliga utveckling. Vi står för en god och kamratlig arbetsplats i vårt interna arbete såväl som i mötet med andra. Vi är en välkomnande plats för alla människor i Hammarkullen, Angered och Göteborg ska kunna förverkliga sina idéer och drömmar och vi verkar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling”.

  • Verksamheten ska vara en öppen samlingsplats med värdiga drogfria miljöer för barn och ungdomar.
  • Verksamheten ska genomsyras av demokratiska värderingar där människors lika värde betonas.
  • Verksamheten ska präglas av tydliga viljeinriktningar i viktiga samhällsfrågor såsom genus, miljö, inkludering och mångfald.
  • FN: s konvention om barns rättigheter skall ligga till grund för verksamheten enligt svensk lag.