Vision

Folkets Hus i Hammarkullen är en öppen mötesplats för demokrati kultur gemenskap och personlig bildning

Hammarkullens Folketshusförening

Folketshusföreningen i Hammarkullen är en ideell förening. Medlemmarna i föreningen är både enskilda personer och andra föreningar och organisationer. För att bli enskild medlem köper man minst en andel a´100kr och för organisationer och föreningar är minsta antalet andelar 5 st a´100kr. Alla som delar Föreningens idé kan bli andelsägare och på det sättet påverka Folkets Hus verksamhet.

Folkets Hus invigdes 1986

När styrelsen hade arbetat i nästan 10år för att få ett Folkets Hus i Hammarkullen kunde man efter många års kämpande inviga huset 1986. Huset byggdes med stöd från Boverket för allmänna samlingslokaler.

Hammarkullens Folketshusförening

Styrelsen Folkets Hus Hammarkullen

Ordförande
Shadiye Heydari

Ledamöter
Elisabeth Holm
Amir Sadayo
Ingmar Flurén
Gert Karlsson
Tony Parath
Maria Wångersjö

Suppleanter 
Gloria Esteban
Marika Sanborn
Kamal Halwest

Revisörer
Kamil Sha-Mohammed
Urban Norberg

Revisor Suppleanter
Gilbert Olsson
Lars Bergman

Valberedning
Christer Blixt
Kamil Sha-Mohammed
Kerstin Wennergren

 

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014