Vision

Folkets Hus i Hammarkullen är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap och personlig bildning.

Hammarkullens Folketshusförening

Folketshusföreningen i Hammarkullen är en ideell förening. Medlemmarna i föreningen är både enskilda personer och andra föreningar och organisationer. För att bli enskild medlem köper man minst en andel a´100kr och för organisationer och föreningar är minsta antalet andelar 5 st a´100kr. Alla som delar Föreningens idé kan bli andelsägare och på det sättet påverka Folkets Hus verksamhet.

Folkets Hus invigdes 1986

När styrelsen hade arbetat i nästan 10år för att få ett Folkets Hus i Hammarkullen kunde man efter många års kämpande inviga huset 1986. Huset byggdes med stöd från Boverket för allmänna samlingslokaler.

Hammarkullens Folketshusförening

Styrelsen Folkets Hus Hammarkullen, efter årsmötet 24 april 2018:

Ordförande
Shadiye Heydari

Ledamöter
Tony Parath
Maria Wångersjö
Amir Sadayo
Ingmar Flurén
Ebba Hermelin
Marika Sanborn

Suppleanter 
Gloria Esteban
Gilbert Ohlson
Kamal Halwest

Revisörer
Kamil Sha-Mohammed
Urban Norberg

Revisor Suppleanter
Elisabeth Holm
Lars Bergman

Valberedning
Christer Blixt
Reza Talebi
Peter Olsson

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014