Välkommen till Projektet
"Min resväska!"

- Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning.

- Målet är att barnen tillsammans fyller en resväska med bland annat film och fotobok och därefter presenterar och sprider den till lärarstudenter, skolor och andra aktörer som möter nyanlända barn.

- Målgruppen är barn i ålder 6-11 år, både nyanlända barn och de som är etablerade i det svenska samhället. I projektet ingår även äldre barn, med tidigare erfarenhet av foto och film, som mentorer för de yngre barnen.

Målgrupp

Målgruppen som kommer att genomföra projektet är barn 7-11 år.

Projektansvarige för Min resväska är:

Maria Wångersjö

Projektledare för Min resväska är:
Yarko Rhea Salazar


 

"Min resväska"

Projektansvarige
Maria Wångersjö

Projektledare
Yarko Rhea Salazar