FOLKETS HUS HAMMARKULLEN

Folkets Hus i Hammarkullen är en förening som är öppen för alla. Vår vision är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kulturliv och personlig bildning. I Folkets Hus kan du delta i kulturverksamheten eller ta del av den, hyra en lokal för möte eller fest, starta en studiecirkel eller förverkliga en idé. Titta in till oss här på sidan eller besök oss i huset. Hjärtligt Välkommen!

Följ oss på Facebook
LÄRANDETS TORG I HAMARKULLEN

Bland Hammarkullens nära 8000 invånare representeras 84 nationaliteter och 115 olika språk. 84 % är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Hammarkullen har många styrkor, här finns människor som är engagerade i sin stadsdel, många aktiva föreningar, en av landets bästa fritidsgårdar, Mixgården, och Hammarkullekarnevalen, en årlig karneval som är den största i norra Europa. Samtidigt är arbetslösheten högre och utbildnings- och inkomstnivån lägre än i Göteborg som helhet. De senaste 25 årens utveckling har skiktat och delat upp stadens invånare på ett sätt som utgör ett hot mot den sociala sammanhållningen. Göteborg glider isär och människorna i staden lever i olika världar, utan någon egentlig kontakt med varandra. Detta producerar inte bara främlingskap och rädsla. Den socioekonomiska, såväl som den etniska dimensionen av den ojämlika stadsutvecklingen leder också till frustration och ökade sociala spänningar. 

På adressen Hammarkulletorget 62B finns idag Folkets Hus, Folkhögskolan i Angered, Chalmers och Göteborgs universitet (Centrum för Urbana studier). I markplan finns också ett välbesökt bibliotek och Medborgarkontor som drivs av Göteborgs Stad SDF Angered. Hammarkulletorget 62B ägs och förvaltas av Göteborgs Lokaler, som också är en av de samverkande parterna. Verksamheterna, enskilt och tillsammans, bidrar starkt till Hammarkullens utveckling genom ett proaktivt utåtriktat samhällsengagemang. De är också viktiga spelare i ett integrationsperspektiv. Idag samverkar aktörerna i 62B kring offentliga seminarieserier om lokala och globala utvecklingsfrågor, breddad rekrytering och högskoleförberedande utbildningar. Det finns en stark gemensam strävan att utveckla den potential som ligger i ett närmare samarbete, och även inkludera aktörer som Arbetsförmedlingen, Angeredsgymnasiet, SDF Angered IFO och kontakter med näringslivet – aktörer som alla på ett eller annat sätt kommer i kontakt med brukare i Hammarkullen och Angered som står utanför utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Behovet av insatser och stöd för att komma in i utbildningsväsendet och arbetslivet varierar mellan olika målgrupper och därför kommer projektet att bryta ner den övergripande målgruppen till flera olika målgrupper, där tydliga skiljelinjer görs för att uppmärksamma att olika insatser kan behövas för olika målgrupper och således även för olika individer. Projektets arbetsmetoder och aktiviteter kommer därför att utformas specifikt efter de behov som individer i de olika målgrupperna har. De aktiviteter som planeras har delvis olika målgrupper i fokus.Visionen om ett Lärandets Torg har vuxit fram ur en samsyn hos aktörerna i 62B kring potentialen för ökad samverkan kring gemensamma verksamhetsidéer liksom gemensamt lokalutnyttjande. Aktörerna vill tillsammans bidra till att etablera ett levande och välbesökt lärocentrum i Hammarkullen som lockar såväl boende och verksamma lokalt som från övriga stadsdelar i Göteborg, besökare, studenter, lärare, forskare och kulturutövare från övriga landet och utlandet. Genom att utgöra en gemensam plattform för utbildning och folkbildning i ett segregerat område kan aktörerna lyfta fram kunskap - informell såväl som formell - som motor i hållbar stadsutveckling.

Det handlar om att utifrån ett samverkanstänk kring gemensamma idéer ”växla upp” verksamheter som redan är etablerade i Hammarkullen och som kan bidra till att människor kommer ett steg närmare arbetsmarknaden.

 

Alfons, i form av en staty, är en av Folkets Hus Hammarkullens permanenta besökare!